Plašākā pielietojuma solārās sistēmas (On Grid)

Visbiežāk elektroenerģija tiek izmantota pašpatēriņam, jo tas ir izdevīgi. Piemēram, tādos birojos, ražotnēs vai saimniecībās, kur strādā cilvēki, iekārtas, vai citādi elektroenerģija tiek patērēta dienas laikā, kad saules starojums ir vislielākais. Tādā veidā visa saražotā elektrība uzreiz arī tiek efektīvi izmantota, palīdzot samazināt kopējās elektroenerģijas izmaksas.

Tāpat ikvienai privātai vai juridiskai personai ir iespēja arī pašiem ražot elektroenerģiju un pārdot to tīklā, jo Latvijā kopš 2015.gada 1.janvāra ir ieviests brīvais elektroenerģijas tirgus. Daļa uzņēmumu un privātpersonu to arī dara, izmantojot brīvās zemes un jumtu platības, lai uz tām uzstādītu fotovoltāžas paneļus.

Saules bateriju jeb fotovoltāžas paneļu sistēmu īpašnieki kā elektroenerģijas tirgus dalībnieki (un vienlaikus arī tās patērētāji) cita starpā iegūst sev vairākas priekšrocības, no kurām svarīgākās ir ieguldījumu drošība un garantēta peļņa.

Sauleskolektors.lv veic profesionālu solāro paneļu sistēmu projektēšanu, uzstādīšanu un ieregulēšanu, balstoties uz reāliem elektroenerģijas patēriņa mērījumiem un analīzi, kā arī plānotiem patēriņa apjomiem.

Standarta risinājuma komplektācijā ietilpst:

  • Elektrības patēriņa mērījumi, to analīze un atbilstoša piedāvājuma sagatavošana;
  • Atbilstošu un kvalitatīvu saules paneļu, nesošo konstrukciju, kabeļu, invertoru un citu sistēmas uzstādīšanai vajadzīgo komponentu iegāde un piegāde, vienlaikus nodrošinot šiem komponentiem labākās iespējamās ražotāju garantijas;
  • Saules paneļu uzstādīšana atklātās teritorijās, uz jumtiem, jumta seguma vietā, vai arī – iebūvējot tās fasādēs (saskaņā ar projektu un klienta vajadzībām);
  • Darbu veikšana saskaņotos termiņos, ievērojot klienta intereses;
  • Sistēmas ieregulēšana atbilstoši klienta un AS “Sadales tīkla” prasībām.