Ārpustīkla solārās sistēmas (Off Grid)

Ārpustīkla solārās elektroenerģijas jeb “Off Grid” sistēmas ir aktuālas visur tur, kur parastā elektrība nav pieejama (nav centralizēto sadales tīklu) vai arī tā kalpo kā alternatīvas elektroenerģijas avots. Piemēram, kad tiek labotas elektrolīnijas vai gadās vētras un citas neparedzētas dabas katastrofas.

Sauleskolektors.lv veic profesionālu solāro paneļu sistēmu projektēšanu, uzstādīšanu un ieregulēšanu, balstoties uz reāliem elektroenerģijas patēriņa mērījumiem un analīzi, kā arī plānotiem patēriņa apjomiem.

Standarta risinājuma komplektācijā ietilpst:

  • Elektrības patēriņa mērījumi, to analīze un atbilstoša piedāvājuma sagatavošana;
  • Atbilstošu un kvalitatīvu saules paneļu, nesošo konstrukciju, kabeļu, invertoru un citu sistēmas uzstādīšanai vajadzīgo komponentu iegāde un piegāde, vienlaikus nodrošinot šiem komponentiem labākās iespējamās ražotāju garantijas;
  • Augstas kvalitātes litija akumulatoru, kā arī uzlādes un izlādes aparatūras pieslēgšana fotovoltāžas paneļiem un ēkas iekšējam elektrotīklam. Šie akumulatori ir pilnīgi droši cilvēkam un videi, nesatur kancerogēnas vielas vai skābi, kā arī citādi neapdraud cilvēku veselību un ēku drošību. Turklāt tie pieļauj gandrīz 100% izlādi un to rūpnīcas garantija ir apmēram 3000 cikli – atkarībā no ražotāja (kas ir aptuveni astoņi intensīvas lietošanas gadi). Lai gan visticamāk šie akumulatori, ja tie ir pareizi uzstādīti, strādās gadu desmitiem;
  • Saules paneļu uzstādīšana atklātās teritorijās, uz jumtiem, jumta seguma vietā, vai arī – iebūvējot tās fasādēs (saskaņā ar projektu un klienta vajadzībām);
  • Darbu veikšana saskaņotos termiņos, ievērojot klienta intereses;
  • Sistēmas ieregulēšana atbilstoši klienta prasībām.