Saules kolektoru sistēmu apkalpošana un remonts

Lielākajai daļai pareizi izveidotu saules kolektoru sistēmu īpaša apkalpošana nav vajadzīga. Vienīgais, kas periodiski jādara, reizi apmēram sešos gados jānomaina sistēmā cirkulējošais šķidrums – siltumnesējs. Tomēr, sauleskolektors.lv pieredze rāda, ka ir viena daļa sistēmu, kuras bez regulāras apkalpošanas nav spējīgas pilnvērtīgi funkcionēt. Tas galvenokārt ir saistīts ar pieļautajām kļūdām uzstādīšanas procesā un to, ka šo sistēmu elementi, kā arī pielietotie materiāli bieži vien nav savstarpēji savietojami.

Izplatītākās kļūdas, pērkot un uzstādot saules kolektorus

Ja neskaita pārdevēju/uzstādītāju kompetences trūkumu, kas diemžēl Latvijā nav retums, ir vēl vairāki iemesli, kas var būt par pamatu tam, ka uzstādītā sistēma pilnvērtīgi nefunkcionē.

Pati izplatītākā kļūda – īpašnieki kolektoru sistēmas mēģina uzstādīt paši saviem spēkiem, pieņemot, ka viegli tiks ar šo uzdevumu galā. Diemžēl pieredzes trūkums dara savu un sistēma nedarbojas, jo vienkārši ir nepareizi uzstādīta.

Daudz lielāki zaudējumi var rasties tad, ja izvēlēts “lētākais” cenu piedāvājums. Uz šo ļoti bieži iekrīt ne tikai privātpersonas, bet arī iestādes un uzņēmumi. Nereti, mēģinot ietaupīt uz materiāliem un kvalificētu speciālistu piesaisti uzstādīšanas procesā, beigās tiek radītas tādas sistēmas, kuru elementi savā starpā nemaz nav savietojami, un tādēļ šīs sistēmas principā nespēj pilnvērtīgi funkcionēt (vai pēc kāda laika vispār pārstāj funkcionēt).

Tādās situācijās sauleskolektors.lv meistari dodas palīgā un pārtaisa to, kas nepareizi uzstādīts, lai sistēma varētu pilnvērtīgi darboties.

Tiesa, kolektoru sistēmu īpašniekiem tas izmaksā dārgāk, nekā tad, ja viņi jau pašā sākumā būtu izvēlējušies kvalitatīvas iekārtas un kvalificētus speciālistus, kuri tās kompetenti uzstāda, palaiž un ieregulē. Turklāt pareizi to būtu darīt nevis tad, kad sistēma jau iegādāta, bet vēl projektēšanas laikā, lai ir iespēja pasūtījumā ieviest visas nepieciešamās tehniskās korekcijas.

Kaut arī visi saules kolektoru sistēmu elementi ir standartizēti, tomēr sauleskolektors.lv speciālisti ir pārliecinājušies, ka katra sistēma savā ziņā ir unikāla, jo tiek pielāgota konkrētā pasūtītāja vajadzībām. Tāpēc nav divu pilnīgi vienādu sistēmu un attiecīgi katras sistēmas veidošanā ir jāievieš savas korekcijas, kuras citā objektā var būt arī savādākas.