Siltā ūdens sagatavošana Gātciemā

Siltā ūdens sagatavošana Gātciemā

Realizēts: 2011. gada augusts.

Sistēma: Thermo|Solar 4 gab. plakanie saules kolektori TS300, solārais boileris 300 litri u.c sistēmas elementi.

Privātmājai Gātciemā saules kolektori nodrošina siltā ūdens vajadzības, kas līdz šim tika nodrošinātas ar dīzeļdegvielas apkures katlu.

Ar saules kolektoriem ūdeni pilnībā varēs nodrošināt siltajos, saulainajos mēnešos, bet pārējā laikā tiks veikta ūdens piesildīšana un atlikušo temperatūru līdz vajadzīgajai piesildīs dīzeļdegvielas katls. Solārais boileris papildus ir pieslēgts jau esošajam Buderus parastajam boilerim, tādejādi palielinot akumulācijas tvertnes tilpumu.

Projekts realizēts piedaloties KPFI rīkotā konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" I kārtā.Projekta kopējās izmaksas ir 4500 Ls, no kuriem 2250 Ls ir paša mājas īpašnieka finansējums un 2250 Ls ir saņemtais līdzfinansējums no valsts.

Pagaidām ir pāragri spriest par reālo sistēmas atmaksāšanos, tomēr lai iegūtu puslīdz reālus datus, mēs veicām datorsimulāciju, kas uzrāda aptuvenu sistēmas darbību.

Datorsimulācija pēc matemātiskām metodēm aprēķina konkrētās sistēmas pieslēguma un novietojuma darbības efektivitāti gada laikā ņemot vērā iepriekš novēroto meteroloģisko informāciju un mūsu uzstādījumus: patēriņš dienā 250 litri +50 grādu temperatūrā. Laika apstākļu izmaiņas aprēķinos tiek ņemtas ar 6 minūšu intervālu ikdienas.

Pēc veiktās datorsimulācijas rezultāti ir sekojoši:

  1. Ietaupīti 361,7 litri dīzeļdegvielas gada laikā pateicoties saules kolektoriem;
  2. Enerģija saražota ar saules kolektoriem 3089,27 kWh;
  3. Saules enerģijas ieguldījums siltā ūdens sagatavošanā: 2548,49kWh.gadā.

Ar apkures degvielas cenu (2011) 0.54 Ls/litrs (0.77 EUR/litrs) (ar PVN) un ikgadējo energoresursu cenu pieaugumu 10 %/gadā saimnieka ieguldījums atmaksāsies 8 gados.