TS500 saules kolektoru sistēma Cēsu 3. bērnudārzā

TS500 saules kolektoru sistēma Cēsu 3. bērnudārzā

Realizēts: 2012. gada jūlijs / ar KPFI 75% līdzfinansējumu.

Sistēma: Thermo|Solar 36 gab. TS500 plakanie saules termokolektori, 3  HSK1500 higēniskās akumulācijas tvertnes.

Kopējā sistēmas jauda: 65,808 kW

Adrese: PII3., Noras iela 15, Cēsis, Latvija