Pilnā sparā strādājam Pašvaldību objektos un, protams, neaizmirstam mājsaimniecību īpašniekus.

Jau esam pabeiguši šādus pašvaldību objektus:

  • Rūjienā, kur tika uzstādīti 20 gab TS300 saules kolektori Rūjienas SPII ''Vārpiņa''. Kolektorus uz jumta novietojām jau 2011. gada decembrī.
  • Sociālās Aprūpes Centrs ''Tērvete'', kur tika uzstādīti 44 gab. TS500 saules kolektori ar kopējo jaudu 80,432 kW karstā ūdens uzsildīšanai
  • Ķekavas PII ''Ieviņa'' ar 40 gab.TS500 saules kolektoriem ar kopējo jaudu 73,12 kW
  • Rūjienas objekts, kur uz vidusskolas jumta tika uzstādīti 40 gab. TS300 saules kolektori ar kopējo jaudu 55kW.
  • Saules kolektoru sistēmas piegāde un uzstādīšana Ulbrokas sporta kompleksa ēkā, peldbaseina ūdens sildīšanai 48 gab.TS500 saules kolektori ar kopējo jaudu 87,744 kW.

Uzsākām darbus:

  • VSAC ''Vidzeme'' filiāles ''Rūja'' pansionāts 25 gab. TS400 ar kopējo jaudu 36,2 kW 
  • VSAC ‘’Vidzeme’’ filiāle ‘’Ropaži’’pansionāts 25 gab. TS400 ar kopējo jaudu 36,2kW;
  • Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei, Noras ielā 15, Cēsīs, 36gabxTS500 ar kopējo jaudu 63,98 kW;
  • Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei, Zirņu ielā 23, Cēsīs , 24gabxTS500 ar kopējo jaudu 43,872 kW;
  • Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādei Ata Kronvalda ielā 35, Cēsīs , 72 gab x TS300 ar kopējo jaudu 96,53 kW;

Paralēli tiek veikti sistēmu montāžas darbi KPFI 1. un 2. kārtas mājsaimniecību projektiem.