Zaļi domāt ne vienmēr ir dārgi!

SIA “Saules kolektors” tehniskais direktors Dainis Millersons apgalvo, ka zaļi domāt ne vienmēr ir dārgi.

Komentēt


©sauleskolektors.lv